EUROPEJSKA IDEA DORADZTWA
DLA MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI MŁODZIEŻY

Projekt UE „Guide My W@y” ma na celu wsparcie doradców zawodowych (EURES, krajowych, regionalnych oraz lokalnych) w zakresie doradztwa na rzecz międzynarodowej mobilności młodzieży i młodych specjalistów. Sercem projektu jest stworzenie europejskiej idei doradztwa zawodowego dla międzynarodowej mobilności młodzieży i młodych specjalistów, jak również dostarczanie materiałów   i narzędzi internetowych.


Wystaw opinię

O projekcie

Nazwa projektu: "Europejska Idea Doradztwa Dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży" (Guide My W@y!)

Numer projektu: 2014-1-DE02-KA202-001610

Czas trwania projektu: 01/09/2014 - 31/08/2016

Europa zależy od młodych ludzi. Dlatego coraz większe znaczenie ma mobilność kariery dotycząca młodych ludzi w Europie, jak również pojawia się wysokie zapotrzebowanie na poradnictwo ze strony doradców zawodowych oraz doradców kariery.

Głównym celem projektu Guide My W@y! jest w szczególności wsparcie doradców zawodowych i doradców kariery w zakresie mobilności młodzieży oraz młodych specjalistów. Dlatego projekt koncentruje się na wypracowaniu Europejskiej Koncepcji Poradnictwa Kariery oraz zapewnieniu materiałów i narzędzi on-line.

Grupy docelowe

 • EURES, Euroguidance i inni doradcy zawodowi i doradcy ds. kariery
 • Młodzi ludzie (mobilność zawodowa)
 • Młodzi specjaliści (mobilność kariery)

Cele

 • Europejska Koncepcja Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży
 • Koncepcja szkoleń dla doradców zawodowych i doradców kariery
 • Materiały i narzędzia on-line wykorzystywane w szkoleniach wirtualnych i poradnictwie wirtualnym
 • Korzystanie ze strony internetowej przez młodych ludzi i specjalistów oraz doradców w Europie,
 • Oferowanie materiałów do E-learningu w celu poszerzenia kompetencji internetowych

Zadania i produkty

 • Europejska Koncepcja Doradztwa, która obejmuje metodologię dostosowaną do międzynarodowej mobilności młodzieży.
 • Interaktywny portal internetowy, na którym doradcy zawodowi i doradcy kariery mają dostęp do Europejskiej Koncepcji Doradztwa, kursów do samokształcenia on-line, jak również do wirtualnej klasy.
 • Zaawansowane szkolenia on-line dla doradców zawodowych i doradców ds. kariery przez wirtualną klasę. Uczestnicy będą uprawnieni do korzystania nie tylko z koncepcji poradnictwa kariery, ale także do prowadzenia szkoleń i korzystania z narzędzi on-line zgodnych z ich funkcją.

Promocja

 

1-sze spotkanie międzynarodowe w Mannheim, Niemcy

Program

Publikacja prasowa

Zdjęcia

Raport

 

2-gie spotkanie międzynarodowe w Santiago de Compostela, Hiszpania

Program

Publikacja prasowa

Zdjęcia

Raport

 

3-cie spotkanie międzynarodowe w Katowicach, Polska

Program

Publikacja prasowa

Zdjęcia

 

Raport

 

4-te spotkanie międzynarodowe w Mannheim, Niemcy

Zaproszenie i program

Publikacja prasowa

Zdjęcia

                 

Raport

 

Międzynarodowa konferencja w Mannheim, Niemcy

Zaproszenie i program

Publikacja prasowa

Zdjęcia

                                         

Raport

 

Zastrzeżenie

ZASTRZEŻENIE

Ten projekt został zrealizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Niniejsza strona internetowa odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie, które mogą być wykonane na podstawie informacji w nim zawartych.

Zawartość tej strony internetowej, takie jak tekst, grafika, zdjęcia i inne materiały oraz informacje zawarte na stronie internetowej projektu Guide My W@y ( "Zawartość") są wyłącznie dla celach informacyjnych. Zespół udziela tylko sprawdzonych i zabezpieczonych informacji, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych trzecich osób do których można trafić poprzez odnośniki w zakresie ochrony prywatności na tych stronach internetowych lub oferowanych na tych stronach internetowych usług.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Wszelkie prawa dotyczące zawartości tej strony internetowej są zastrzeżone. Żadna część treści tej strony nie może być kopiowana w celach komercyjnych, przechowywana w komputerowej bazie danych, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektronicznie, mechanicznie, poprzez nagrywanie lub jakikolwiek inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody zespołu projektowego.

Materiały szkoleniowe, porady świadczone na tej stronie została opracowane w ramach strategicznego projektu partnerskiego Eramus+ "Koncepcja poradnika kariery europejskiej na rzecz międzynarodowej mobilności młodzieży" nr 2014-1-DE02-KA202-001610 i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez pozwolenie zespołu projektowego.

PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH ODWIEDZIN WITRYNY

Zespół projektowy zbiera i analizuje informacje na temat korzystania z witryny, takie jak liczba wizyt, najczęściej odwiedzanych stron oraz czas spędzony podczas wizyty. Aby móc przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony wykorzystujemy tak zwane "cookies", które są małymi plikami tekstowymi, które są umieszczone na dysku twardym komputera. Analizowane dane są wykorzystywane jako jeden z rezultatów rozpowszechniania.

Kontakt

KORDYNATORZY PROJEKTU

Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (Uniwersytet Stosowanych Nauk o Pracy dla Federalnej Agencji Zatrudnienia (HdBA))

Adres: Seckenheimer Landstraße 16,
P.O. Box 250217
68163 Mannheim – Germany (DE)

Tel. +496214209101
Fax. +496214209215
Strona internetowa: www.hdba.de

Osoby kontaktowe

Prof. Florian.Kreutzer. E-mail: Florian.Kreutzer@arbeitsagentur.de
Iuga Alexandra-Elena. E-mail: Alexandra-Elena.Iuga@arbeitsagentur.de

 

PARTNERZY PROJEKTU

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (En. Voivodeship Labour Office in Katowice (VLO))

Adres: Kościuszki 30
40-048 Katowice, Poland (PL)

Tel. +48327573301
Fax. +48327573362
Strona internetowa: www.wup-katowice.pl

Osoby kontaktowe

Małgorzata Gościniak, e-mail: mgosciniak@wup-katowice.pl

Grzegorz Zoń,  e-mail: gzon@wup-katowice.pl

 

Kauno technologijos universitetas (Uniwersytet Techniczny w Kownie (KTU))

Adres: K. Donelaičio 73
44029 Kaunas, Lithuania (LT)

Tel. +37037300000
Fax. +37037324144
Strona internetowa: www.ktu.edu

Osoba kontaktowa

Vida Drąsutė, e-mail: vida.drasute@ktu.lt

 

lernmodule.net gGmbH

Adres: Erfurter Str. 14
76646 Bruchsal – Germany (DE)

Tel. +4972579301703
Fax. +4972579301705
Strona internetowa: www.lernmodule.net

Osoba kontaktowa

Uwe Kohnle, e-mail: kohnle@lernmodule.net

 

Universidade de Santiago de Compostela (En., University of Santiago de Compostela)

Adres: Colexio de San Xerome Prazxa do Obradoiro S/N
15782 Santiago de Compostela, Spain (ES)

Tel. +34881816233
Fax. +34881816263
Strona internetowa: www.usc.es

Osoby kontaktowe

Elena Fernández, e-mail: elena.fernandez.rey@usc.es

Rebeca Garcia Murias, e-mail: rebeca.garcia@usc.es

Cristina Ceinos Sanz, e-mail: cristina.ceinos@usc.es

Miguel Nogueira Perez, e-mail: miguelanxo.nogueira@usc.es

 

Universidad de Vigo (En. Guidance and Employment Office of the Vigo University (EURES counsellors))

Adres: LG Campus Lagoas Marcosende
36310 VIGO PONTEVEDRA, Spain (ES)

Tel. +34986813597
Fax. +34986812140
Strona internetowa: www.uvigo.es

Osoby kontaktowe

Manuel José Fernández Iglesias, e-mail: internacional@uvigo.es

Emilia Seoane Perez, e-mail: emiliasp@uvigo.es

 

Urad prace Ceska republika (Doradcy EURES w Chechach)

Adres: Karlovo nám. 1, Praha, Czech Republic (CZ)

Tel. +420 221923673
Strona internetowa: www.portal.mpsv.cz

Osoby kontaktowe

Lenka Kastnerová, e-mail: lenka.kastnerova@pm.mpsv.cz

Lenka Navratilova, e-mail: lenka.navratilova@bm.mpsv.cz

Jana Fojtikova, e-mail: jana.fojtikova@zl.mpsv.cz

 

Masarykova univerzita – Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy)

Adres: Zerotinovo namesti 9

60177 Brno Stred

Czech Republic

Strona internetowa: www.muni.cz

Osoba kontaktowa

Ph.D. Lenka Hlousková, e-mail: hlouskov@phil.muni.cz

Phone: +420 549 493 132

Ph.D. Martin Stastny, e-mail: stastny.mart@gmail.com

Wystaw opinię

Wprowadź swój email:*

Wpisz tekst:*

Kod bezpieczeństwa:

security code

Wpisz kod zabezpieczający:*